Biovega

Biovega d.o.o.

Uredi i logistički centar
CMP Savica Šanci, Majstorska 1E
1000 Zagreb

Sjedište:

 • Majstorska 1E, 10000 Zagreb
 • OIB 84586153335
 • PP 117
Uredi i logistički centar:

 • Majstorska 1E, 10000 Zagreb
 • info @ biovega.hr

 

Odnosi s javnošću (kontakt za medije):

 • pr @ biovega.hr

Marketing:

 • marketing @ biovega.hr

Veleprodaja:

 • prodaja @ biovega.hr

Nabava:

 • nabava @ biovega.hr

Zakonska regulativa (deklaracije):

 • regulativa @ biovega.hr

Računovodstvo:

 • racunovodstvo @ biovega.hr

Ljudski resursi:

 • hr @ biovega.hr

IT:

 • it @ biovega.hr

bio&bio središnji ured i trgovine:

 • info @ biobio.hr
 • www.biobio.hr

Kontaktirajte nas

10 + 15 =